Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

APS: Nguyễn Quang Hòa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 14.000 CP

Thứ 4, 17/11/2021
APS: Nguyễn Quang Hòa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 14.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Hòa
- Mã chứng khoán: APS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.000 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Quang Huy
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 14.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính cá nhân.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/11/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/12/2021.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.