Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

L18: Đỗ Thị Hoan - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 94.000 CP

Thứ 6, 03/12/2021
L18: Đỗ Thị Hoan - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 94.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Hoan
- Mã chứng khoán: L18
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 175.150 CP (tỷ lệ 0,46%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Văn Giang
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.655.180 CP (tỷ lệ 4,34%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 150.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 94.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 81.150 CP (tỷ lệ 0,21%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: cá nhân
- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/11/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/11/2021.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.