Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

THS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thứ 6, 21/01/2022
THS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THS của CTCP Thanh Hoa - Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/01/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty tại 25 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.