Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

VE2: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thứ 6, 03/12/2021
VE2: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VE2 của CTCP Xây dựng điện VNECO 2 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO2
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.