Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

WSS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Thứ 6, 03/12/2021
WSS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu WSS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 12/2021 (thời gian chính thức sẽ được thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall, tầng 9, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.
          - Nội dung họp: Quyết định một số nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.